Szukaj haseł:

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna jest jednym z trzech (obok osoby prawnej oraz tzw. ułomnych osób prawnych) podmiotów prawa cywilnego. Istotnym z punktu widzenia praw i obowiązków oraz w ogóle bycia traktowanym przez prawo jest to, czy dana osoba fizyczna występując w obrocie prawnym dokonuje czynności prawnej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, czy też dokonuje takiej czynności w sposób bezpośrednio związany z przedmiotową działalnością.

W tym pierwszym wypadku prawo traktuje bowiem osobę fizyczną jako konsumenta i przewiduje jego większą ochronę, w tym drugim wypadku zaś osoba fizyczna jest przedsiębiorcą, od której – jako podmiotu profesjonalnego – prawo wymaga więcej.

W kontekście osoby fizycznej doniosłe są dwa pojęcia: zdolności prawnej, którą, co do zasady, posiada każda osoba fizyczna od chwili urodzenia oraz zdolności do czynności prawnych, którą, co do zasady, posiada pełnoletnia osoba.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top