Szukaj haseł:

Wykonywanie kary pozbawienia wolności - ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w

Prawa skazanego w zakładzie karnym – to prawa jakie przysługują skazanemu w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, określone

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Indywidualizacja kary pozbawienia wolności – to instytucja Kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), której ideą

Back to top