Szukaj haseł:

Wykroczenie – to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności,

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną,

Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej – to przewidziana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999

Wykroczenia skarbowe – to wskazane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83

Back to top