Szukaj haseł:

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną,

to procedura karna regulująca sytuacje, w których wobec sprawcy czynu zabronionego wyłączone jest karanie, z uwagi na określone w ustawie

to dział prawa karnego, zawierający przepisy kategoryzujące poszczególne rodzaje popełnienia czynów zabronionych, z którymi ustawa karna wiąże odpowiedzialność karną. Przepisy

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

Back to top