Szukaj haseł:

Wykroczenie – to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności,

Przesłanki procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – to okoliczności warunkujące byt postępowania, czyli jego wszczęcie i przebieg. Przesłanki

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia – to procedura postępowania uregulowana w Ustawie z dnia 24 sierpnia

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki nadzoru nad orzecznictwem w sprawach o wykroczenia, służące kontroli i

Back to top