Szukaj haseł:

Termin zawity (prekluzyjny)

Termin zawity (termin prekluzyjny) – instytucja ta nie została całościowo unormowana. Przepisy szczególne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, znajdujące się w różnych częściach prawa cywilnego wprowadzają terminy zawite i określają ich długość. Z uwagi na dużą różnorodność terminów zawitych ich podział na określone ściśle kategorie nie jest możliwy. Wyróżnia się jedynie podstawowe ich typy:

  • terminy do dochodzenia praw przed sądem lub innym powołanym do tego organem (tzw. prekluzja sądowa). Przykładowo można tu wskazać terminy do dochodzenia roszczeń (art. 344 k.c.), terminy do wytaczania powództw o ukształtowanie lub ustalenie praw majątkowych (art. 534 k.c.);
  • terminy do dokonywania czynności pozasądowych tzw. prekluzja pozasądowa, między innymi takich jak wykonanie prawa pierwokupu (art. 598 § 2 k.c.);
  • terminy wygaśnięcia praw podmiotowych, np.: powodujące wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych (art. 255 k.c.)
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top