Szukaj haseł:

Mediacja (mediacje) pojawiła się w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.) w lipcu 2005 r. Przepisy o mediacji zostały przewidziane w art. 1831 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Mediacja

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi. Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne ustalenia z bankiem dotyczące wysokości oprocentowania, sposobu jego zapłaty, czasu trwania lokaty oraz innych parametrów, które w innych wypadkach są regulowane wyłącznie przez regulaminy bankowe.

Franchising oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami. Jest to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.

Back to top