Szukaj haseł:

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego akredytywę zobowiązuje się do wypłaty na rzecz wskazanego przez zleceniodawcę podmiotu określonej płatności. W Standby Letter of Credit określone są obowiązki

Back to top