Szukaj haseł:

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym. Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management) to oferowane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy specjalizujące się w obsłudze księgowej, agencje regulacji rynku finansowego i firmy zarządzające aktywami, usługi

Walne zgromadzenie spółki publicznej – to organ spółki akcyjnej, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje zdematerializowane,

Bankowość transakcyjna – to termin określający ogół usług bankowych, wspomagających obsługę i zarządzanie rachunkiem w zakresie związanych z nim, jak i dokonywanych za jego pośrednictwem, transakcji, czyli np. dokonywanie płatności, zatwierdzanie wpływów, zarządzanie bankowością elektroniczną, lokowanie i deponowanie środków, zarządzanie kartami kredytowymi, debetowymi, a także

Back to top