Szukaj haseł:

Zawarte w art. 39-49 Kodeksu postępowania administracyjnego przepisy, odpowiadające zasadzie oficjalności doręczeń, uwzględniają społeczne funkcje postępowania administracyjnego. Doręczenie stanowi czynność prawną o znacznej doniosłości, ze względu na zasadę pisemności uregulowaną w art. 14 k.p.a. oraz skutki prawne, zarówno na płaszczyźnie prawa materialnego jak i procesowego.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, uregulowany w ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, ze zm.). Aby wykonywać zawód doradcy podatkowego, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia i wiedzy specjalistycznej z prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą, doradca podatkowy

Adwokat to prawnik świadczący pomoc prawną w rozumieniu Ustawy Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124, ze zm.). Prawnikiem jest osoba, która ukończyła prawo z tytułem magistra.  Aby zostać adwokatem, po ukończeniu studiów prawniczych należy ukończyć aplikację adwokacką,

Back to top