Szukaj haseł:

to podmiot profesjonalnie trudniący się reprezentacją innych podmiotów przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie realizacji ciążących na tych podmiotach obowiązków celnych i podatkowych związanych z transgranicznym obrotem towarów. Agent celny, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, czy też działalności przedsiębiorstwa agencji celnej, w której jest

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, Dziale II, w art. 821 – 828, na mocy której jedna ze stron, zwana ubezpieczycielem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do wypłaty odszkodowania na rzecz drugiej strony, zwanej ubezpieczającym,

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXV, w art. 774 – 793, na mocy której jedna ze stron, zwana przewoźnikiem, przyjmuje zobowiązanie w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa, do przewiezienia osób lub rzeczy w zamian za wynagrodzenie. W zakresie przewozu osób, przewoźnik zobowiązany

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVI, w art. 794 – 804, na mocy której jedna ze stron, zwana spedytorem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie w zakresie  działalności swego przedsiębiorstwa, do wysyłania lub odbioru przesyłki, albo do dokonania innych usług związanych

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, w art. 805 – 820, na mocy której jedna ze stron, zwana ubezpieczycielem i będąca przedsiębiorcą, przyjmuje zobowiązanie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do spełnienia określonego świadczenia, uzależnionego od wystąpienia przewidzianego w tej umowie

Back to top