Szukaj haseł:

Ustawa o rachunkowości – to ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 1995 roku, określająca zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jej przepisy mają zastosowanie

Stan wojenny – to stan, jaki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić na części albo na całym terytorium państwa, w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści lub gdy z umowy międzynarodowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – to działania z zakresu rachunkowości jednostki, ujmujące na podstawie dowodów księgowych zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, obejmując zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określa Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994

Dowód księgowy – stanowi podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmowanych w nich zapisów, stwierdza dokonanie operacji gospodarczej. Przepisy dotyczące dowodów księgowych zostały zawarte w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Ustawa ta nazywa je również

Back to top