Szukaj haseł:

Stan wyjątkowy – to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, obok stanu wojennego i stanu klęski żywiołowej, jaki Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza na części lub całym jej terytorium, na okres oznaczony nie dłuższy niż 90 dni, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe

Kontrola zakażeń szpitalnych – to kontrola, której przeprowadzenie na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, ze zm.) zobowiązani są zapewnić kierownicy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia

Back to top