Szukaj haseł:

Zgłoszenie kandydata na posła – to zgłoszenie kandydata do izby niższej polskiego parlamentu – Sejmu RP, będącej najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów uregulowane zostały w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997,

Wybory do Sejmu RP – to powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz tajne wybory do izby niższej polskiego parlamentu, będącej najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Senatem. Zasady przeprowadzania tych wyborów zostały uregulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Urzędnicy wyborczy – to powoływani w każdej gminie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy, których zdaniem jest zapewnienie prawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności: 1) przygotowanie i nadzór, pod kierownictwem komisarza wyborczego, nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych; 2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla

Terytorialna komisja wyborcza - to organ powoływany celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Regulacje dotyczące powoływania, zakresu kompetencji

Okręgowa komisja wyborcza - to organ powoływany celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Regulacje dotyczące powoływania, zakresu kompetencji

Obwodowe komisje wyborcze – to organy wyborcze powoływane w związku z zarządzonymi wyborami: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Regulacje

Krajowe Biuro Wyborcze – to urząd zapewniający obsługę organów wyborczych oraz wykonujący zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach. Jego siedzibą jest Warszawa. Pracą Krajowego Biura Wyborczego kieruje Szef KBW przy pomocy zastępcy, którym z kolei

Back to top