Szukaj haseł:

Protest wyborczy – to środek sprzeciwu przeciw ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, jaki można wnieść w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także

Państwowa Komisja Wyborcza – to stały i najwyższy organ wyborczy, ustanowiony celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referendów.

Organy wyborcze – to organy powoływane celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Regulacje dotyczące powoływania, zakresu kompetencji i

Komitet wyborczy – to grupa osób, która została zawiązana celem zgłoszenia kandydatów w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kampania wyborcza – to zorganizowane działania mające na celu wyrażenie poparcia dla danego kandydata, jak i jego elekcję w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach

Finansowanie kampanii wyborczej – reguły finansowania kampanii wyborczych w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określa Ustawa z dnia

Back to top