Szukaj haseł:

Zgłaszanie kandydata na Prezydenta RP – kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. W celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta

Wygaśnięcie mandatu posła – to instytucja przewidziana w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112,

Wygaśniecie mandatu senatora - to instytucja przewidziana w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112,

Wybory Prezydenta RP – zasady tych wyborów określa Konstytucja RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483) oraz Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.

Back to top