Szukaj haseł:

Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje obowiązane w sytuacji wystąpienia

Środki bezpieczeństwa finansowego – to środki stosowane wobec swoich klientów przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu

Szczególne środki ograniczające dla przeciwdziałania terroryzmowi – to środki, jakie stosują instytucje obowiązane wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – inaczej zwana krajową oceną ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia tych przestępstw, dokonywana przez Generalnego Inspektora Informacji

Back to top