Szukaj haseł:

Umowa przesyłu dwutlenku węgla – to umowa uprawniająca do przesyłania dwutlenku węgla po przyłączeniu do sieci transportowej dwutlenku węgla. Regulacje dotyczące umowy przesyłu dwutlenku

Rynek mocy – to regulowany rynek handlu energią elektryczną, składania ofert sprzedaży i sprzedaży mocy energii elektrycznej, składania ofert kupna i zakupu energii elektrycznej.

Operator systemu przesyłowego – to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo

Odpowiedzialność operatora w prawie energetycznym – to odpowiedzialność jaką ponosi operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia

Back to top