Szukaj haseł:

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej – to instytucja prawa karnego skarbowego, uregulowana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks

Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej – to przewidziana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930,

Wykroczenia skarbowe – to wskazane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.)

Strony postępowania karnego skarbowego – to występujący w tym postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe: oskarżeni, podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienci oraz oskarżyciele

Back to top