Szukaj haseł:

Tajemnica dziennikarska i autoryzacja – to instytucje prawa prasowego uregulowane w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr

Sprostowanie informacji prasowej – to obowiązek ciążący na redaktorze naczelnym dziennika lub czasopisma, wynikający z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Prawo prasowe – to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających działalność prasy, a także reguły wykonywania i dopuszczalnego ograniczania działalności prasowej w Polsce.

Prawa i obowiązki dziennikarzy – ich katalog określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24,

Back to top