Szukaj haseł:

Utworzony w 1958 roku, niezależny politycznie organ wykonawczy Unii Europejskiej, posiadający wyłączną inicjatywę ustawodawczą, odpowiedzialny za przedkładanie wniosków ustawodawczych i sprawozdawczość w zakresie ustawodawstwa

To instytucja Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, powołana do życia w 1952 roku na mocy Traktatu Paryskiego z 1951 roku, do której zadań

Back to top