Szukaj haseł:

To jednostka organizacyjna Policji służby śledczej, realizująca zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju. Działaniami CBŚP kieruje Komendant

To czynności podejmowane przez Policję w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie informacji pozwalających na ich zwalczanie

To, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Policji, umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do

Back to top