Szukaj haseł:

Urzędnicy wyborczy – to powoływani w każdej gminie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy, których zdaniem jest zapewnienie prawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w

Organizacja działalności prasowej – to reguły prowadzenia tej działalności, określone w rozdziale 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U.

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek małych – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie z Ustawą z dnia

Back to top