Szukaj haseł:

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym – to obowiązki jakim poddawać się musi skazany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, określone w Ustawie z dnia

Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym wykonawczym – postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie po tym, jak orzeczenie sądu stało się wykonalne. Reguły i tryb wykonywania

Podatek od gier – to stanowiący dochód budżetu państwa podatek, którego przedmiotem opodatkowania jest: urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gier hazardowych – zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz.

Back to top