Szukaj haseł:

Województwo - to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców województwa, jako największej jednostki zasadniczego

Powiat - to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców powiatu, jako jednostki zasadniczego podziału

Gmina – to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców gminy, jako jednostki zasadniczego podziału

Prawo międzynarodowe – to zespół norm prawnych, nakładających określone prawa i obowiązki na podmioty prawa międzynarodowego, regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi

Back to top