Szukaj haseł:

Stan wojenny – to stan, jaki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić na części albo na całym terytorium państwa, w przypadku

Obowiązki i kompetencje władzy w stanie wojennym – w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni,

Kary grożące w stanie wojennym - to kary jakie grożą za naruszenie przepisów Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o

Back to top