Szukaj haseł:

Cło (podatek celny)

Cło jest to opłata wyrażona w pieniądzu, pobierana przez państwo z tytułu przemieszczania towarów przez jego granicę lub obszar celny.  Cło przyczynia się do wzrostu ceny towaru oraz ogranicza handel między państwami. Cło pobierane jest w celu:

  • zabezpieczenia rynku wewnętrznego i producentów krajowych, by to ich produkty były bardziej dostępne niż produkty zagraniczne;
  • wzrostu ilości środków wpływających do budżetu państwa;
  • zastosowania cła retorsyjnego (jest nakładane na produkty państwa, które podejmuje niekorzystne działania względem państwa nakładającego cło retorsyjne.

Rodzaje cła ze względu na rodzaj nakładanej opłaty:

  • cło ad valorem – wyliczane procentowo od wartości produktu, np. gdy wartość produktu to 100, a cło wynosi 10%, to opłatą celną będzie 10;
  • cło specyficzne – gdy stawka celna określana jest od ilości towaru, bez względu na jego cenę;
  • cło mieszane – to cło wyznaczone od wartości i ilości przewożonych produktów;

Rodzaje cła ze względu na pochodzenie towarów i ich punkt docelowy:

  • cło importowe – spełnia cele wyznaczone przez cło, jak wnoszenie opłat do budżetu państwa oraz chroni produkty krajowe przed zagranicznymi, z którymi konkurują na rynku;
  • cło eksportowe – dotyczy produktów, które opuszczają kraj nakładający cło, celem tego zabiegu jest zachęcenie do większego wykorzystywania ich w kraju i zmniejszenia eksportu. Dotyczy to zwykle surowców i prowadzi do wzrostu cen danego produktu za granicą.
  • cło tranzytowe – to cło, które ma już bardziej historyczne znacznie. Opłata była pobierana za sam przejazd z towarem przez kraj.

W Unii Europejskiej jest zakaz pobierania cła pomiędzy państwami członkowskimi, oraz opłat o skutku równoważnym do cła, zgodnie z art. 30 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ma to na celu zapewnienie swobodnego handlu między państwami członkowski oraz obniżenie cen towarów. Zniesienie tych opłat to efekt integracji gospodarczej. Unia ma jednolitą regulację celną (unijny kodeks celny) oraz wspólną politykę handlową wobec państw trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top