Szukaj haseł:

Compliance

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom i normom, a także zapewnienie mu ochrony przed wystąpieniem nieprawidłowości.

Czynności compliance obejmują zarówno kontrolę nad przestrzeganiem ogólnoobowiązujacych reguł prawnych, jaki i obowiązujących wewnątrz struktury danego przedsiębiorstwa regulaminów i zasad.

Działania compliance najczęściej stosowane są w dużych korporacjach o zasięgu międzynarodowym. Zachowania objęte daną regulacją nie prowadzą wprost do sankcji prawnych, ale mogą powodować inne konsekwencje. Zakresem stosowania mogą być objęte standardy etyczne i moralne. Compliance co do zasady obejmuje każde stanowisko w danym przedsiębiorstwie. Jego zakres może być rozszerzony na kontrahentów danego podmiotu. Uznaje się, że system ten powinien swoim zakresem obejmować wszelkie podmioty, które mają wpływ na sytuację w danym przedsiębiorstwie. Celem działań Compliance jest zapobieganie lub wyeliminowanie zachowań niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. Takimi działaniami są np. łapownictwo czy też złamanie deklaracji o powstrzymywaniu się od działań konkurencyjnych.

Konsekwencją takich zachowań jest przeprowadzenie kontroli przez organy państwowe (postępowanie karne lub administracyjne) i zastosowanie odpowiednich środków np. kara grzywny czy zakaz wprowadzania produktu do obrotu. Dodatkowo takie sprawy mogą wzbudzić zainteresowanie mediów, pogorszyć reputację przedsiębiorstwa, zmniejszyć ilość klientów. Wszytko to przełoży się na wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa, utrata zysków w wyniku takich działań nazywana jest „worst-case”.

Każde przedsiębiorstwo stara się uniknąć takiego scenariusza, z tego powodu wprowadzają system Compliance. W ramach compliance przeprowadza się m.in.: wewnętrzną analizę prawdopodobieństwa pojawienia się korupcji, czy nieprzestrzegania reguł należytej staranności. Wyznacza się dzięki temu obszary szczególnie wrażliwe w przedsiębiorstwie i poddaje odpowiedniemu nadzorowi, którego celem jest wyeliminowanie ognisk zagrożeń.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top