Szukaj haseł:

Część odsetkowa raty leasingowej

Mocą umowy leasingu, jedna ze stron zobowiązuje się sfinansować pozyskanie przez drugą stronę określonego dobra, np. pojazdu, urządzenia lub maszyny, w zamian za raty leasingowe, na które składają się: część kapitałowa oraz część odsetkowa (najczęściej konieczne jest również uiszczenie opłaty wstępnej przed lub wraz z pierwszą ratą leasingową).

Jeśli opłata wstępna i część kapitałowa raty leasingowej stanowią spłatę wartości przedmiotu leasingu, to część odsetkowa nie jest z nią związana. To cena, jaką leasingobiorca płaci leasingodawcy za sfinansowanie pozyskania przedmiotu leasingu. Dlatego część odsetkową raty leasingowej traktuje się wprost jako koszt leasingobiorcy, co w przypadku przedsiębiorców powoduje wyłączenie stosowania wobec części odsetkowej ograniczeń  w możliwości zaliczania do kosztów działalności kosztów leasingowych.

 

Odsetki mają charakter okresowego świadczenia ubocznego. Jest to procentowo określona część świadczenia głównego. Roszczenie o odsetki nie jest zawarte w roszczeniu o świadczenie główne, mimo że jest z nim powiązane. Wysokość odsetek jest zależna od czasu za który się należą. Funkcją odsetek jest wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału.

Zgodnie z informacją Krajowej Izby Skarbowej, odsetki w części raty leasingowej to koszt jaki ponosi przedsiębiorca w wyniku użytkowania przedmiotu leasingu. Odsetki nie są związane z wartością rzeczy jakiej używa korzystający, nie są też częścią kosztów związanych z eksploatacją rzeczy. Część odsetkowa jest wliczana wraz z częścią kapitałową w ratę leasingową netto.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top