Szukaj haseł:

Dopłaty w grach hazardowych

Dopłaty w grach hazardowych

Dopłaty w grach hazardowych – to dodatkowe opłaty obciążające gry hazardowe objęte monopolem państwa, określone w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa, również urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych; monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w salonach gier na automatach; wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 80 ustawy, w grach objętych monopolem państwa obowiązują następujące dopłaty:

a) w wysokości 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;

2) w wysokości 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w loteriach pieniężnych i grze telebingo.

Informację o ustanowieniu dopłaty zamieszcza się w regulaminie gry. Dopłaty te nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Organami właściwymi w sprawie dopłat są naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej właściwi w sprawie podatku od gier. Podmioty urządzające ww. gry są obowiązane do:

1) składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach, według określonego wzoru,

2) obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego

– za okresy i w terminach określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.

Naczelnik urzędu skarbowego, przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w odpowiedniej wysokości określonej w ustawie, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top