Szukaj haseł:

Due diligence

Due diligence (z ang. należyta staranność), to czynnoćci badania kondycji przedsiębiorstwa, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego. Kontrola due dilligence obejmuje całą strukturę przedsiębiorstwa i jest wykonywana przez zewnętrznych specjalistów, aby była jak najbardziej obiektywna.

W trakcie badania due diligence podaje się analizie przede wszystkim kondycję przedsiębiorstwa w obszarach:

 • finansowym – analiza prowadzona jest na podstawie sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku bankowego, badaniu aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa;
 • podatkowym – polega na przeanalizowaniu obowiązków podatkowych, którym podlega lub podlegać może w przyszłości przedsiebiorstwo;
 • prawnym – analizie poddawane są prawa własności, posiadane pozwolenia, aktualna sytuacja prawna firmy, stan jej zobowiązań, oraz stan toczących się lub grożących postępowań administracyjnych lub sądowoadministracyjnych;
 • technologicznym – polega na badaniu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa;
 • psychologicznym i etyczno-moralnym – analiza relacji funkcjonujących w strukturach pracowniczych

 

Działania due diligence zlecane są w przede wszystkim w sytuacjach:

 • sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • sprzedaży akcji lub udziałów;
 • wprowadzania przedsiębiorstwa na rynek kapitałowy;
 • poszukiwania inwestorów;
 • wywłaszczenia;
 • oddłużania.

 

Czynności due dilligence mogą trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu, jaki mają objąć, jak i stanu dostepności informacji o danym przedsiębiorstwie. Badanie stanu przedsiębiorstwa w ramach due dilligence, obejmuje swoim zakresem elementy: prawa, ekonomii, ekologii, techniki, konkurencyjności, finansów oraz marketingu, i innych, mających wpływ na jego funkcjonowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top