Szukaj haseł:

Dumping

To dokonywana przez przedsiębiorstwo sprzedaż dóbr za granicę po cenach niższych niż ceny oferowane na rynku krajowym, a nawet po cenach niższych niż koszty ich wyprodukowania. Dumping stanowi przejaw praktyk nieuczciwej walki konkurencyjnej.

Jego definicję odnaleźć można w art. 15 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako:

„sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, ze zm.).

Podstawowym celem dumpingu jest ułatwienie wprowadzenia produktu na obce rynki i umocnienie pozycji gospodarczej kraju, z którego produkt pochodzi, przy jednoczesnym osłabieniu pozycji kraju, na którego rynek wprowadzany jest produkt po cenach dumpingowych.

Dumping występuje w trzech formach:

  1. dumping sporadyczny – jest to tymczasowa sprzedaż produktów za granicą po cenach niższych niż koszty produkcji. Zwykle wynika z sytuacji, gdy producent ma nadwyżkę towarów, sprzedaje je po dumpingowych cenach chcąc uniknąć np. kosztów magazynowania.
  2. dumping stały – stała praktyka sprzedaży produktów za granice po cenach niższych niż krajowe. Tendencja ta wynika z sytuacji, gdy popyt w na rynku krajowym (z którego pochodzi produkt) jest mniej elastyczny niż na rynku zagranicznym. Z uwagi na to, producent sprzedaje dany produkt po zwyczajowej lub zawyżonej cenie, za to na rynku zagranicznym po niższej cenie, w celu zwiększenia popytu.
  3. dumping drapieżny (nazywany też łupieżczym) – działania nieuczciwej konkurencji skierowane wobec konkurencyjnego przedsiębiorstwa, mające osłabić jego pozycję rynkową, co prowadzi do zwalczania i eliminacji konkurencji. Firma stosująca dumping drapieżny dąży do uzyskania na danym rynku pozycji monopolisty (czyli przejęcie rynku jako jedyny sprzedawca i producent danego produktu), co pozwoli jej wówczas w ostatecznym rozrachunku samej ustalać ceny produktu. Zgodnie z praktyką handlu międzynarodowego, takie działania dumpingowe skutkują nałozeniem karnych ceł (cło antydumpingowe) przez państwo importera lub ustanowieniem ograniczeń ilościowych w imporcie produktu.

Zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, który naruszył zasady uczciwej konkurencji, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top