Szukaj haseł:

Exit tax

Exit tax – czyli podatek od niezrealizowanych zysków, to danina powołana do życia w wyniku implementacji Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., mającej na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (Anti-Tax Avoidance Directive – stąd nazywaną dyrektywą ATAD [L 193/1]).

Został wprowadzony do polskiego systemu prawnego 1 stycznia 2019 r. Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2193).

Podatek od niezrealizowanych zysków, podatek od zysków hipotetycznych, exit tax, a nawet podatek od zysków, których nie ma – to powszechnie obowiązujące w obrocie gospodarczym nazwy nadane podatkowi, którego celem jest pobranie przez fiskus danego państwa daniny za wyprowadzenie z kraju majątku poza jego granice przez podatnika. Pełni rolę zadośćuczynienia za to, że państwo to, nie będzie już mogło więcej czerpać podatków z tego majątku.

Exit tax wynosi 3 lub 19% w odniesieniu od majątku przenoszonego przez osobę fizyczną. Stawka 19% obowiązuje dla składników majątku o ustalonej wartości podatkowej. Stawka 3% zostanie zastosowana w odniesieniu do tych składników, których wartość nie jest ustalana. Osoby fizyczne są zobowiązane do uiszczenia należności wtedy, gdy postanowią przenieść za granicę majątek o wartości przekraczającej kwotę 4 milionów złotych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczenia podatku od wyjścia, obliczanego od łącznej wartości przeniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo każdorazowego składnika majątku, który opuścił Polskę, po odjęciu kosztów podatkowych, niezależnie od wartości składnika majątku lub przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top