Szukaj haseł:

Financial and Commodity Risk Services

Financial and Commodity Risk Services – to usługi dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem towarowym.

Zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM – z ang. Financial Risk Management) to oferowane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy specjalizujące się w obsłudze księgowej, agencje regulacji rynku finansowego i firmy zarządzające aktywami, usługi zabezpieczenia podmiotów, głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przed wystąpieniem związanych z prowadzeniem tej działalności: ryzyka rynkowego, kredytowego, inwestycyjnego, czy operacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem finansowym ma na celu zabezpieczenie przychodów przedsiębiorstwa i jego ochronę przed utratą płynności finansowej. Ale nie polega ono tyle na eliminowaniu ryzyka, co na zrozumieniu, jakie ryzyko finansowe przedsiębiorstwo jest w stanie podjąć już teraz, a jakiego ryzyka powinno unikać. FRM to także opracowanie strategii działalności przedsiębiorstwa w oparciu o tak rozumiane przez to przedsiębiorstwo ryzyko. Usługa zarządzania ryzykiem finansowym ma za zadanie wyznaczyć politykę firmy, wypracować plan działania i procedury, z których firma będzie korzystać, co zapewni ją, że nie ma większego ryzyka niż to, do którego jest przygotowana.

Ryzyko towarowe – to jeden z rodzajów ryzyka finansowego, które ma ścisły związek z nabywanym lub zbywanym przez przedsiębiorstwo towarem. Największe ryzyko towarowe ponoszą państwa, których bezpieczeństwo finansowe może ulec zachwianiu wskutek wzrostu cen importowanych surowców i towarów, jak i spadku cen na światowym rynku towarów, których państwo jest eksporterem. To tzw. ryzyko cenowe. Usługa zarządzania tym ryzykiem polega na udzieleniu przedsiębiorcy gwarancji np. przez bank lub inną instytucję finansową, że w określonym terminie w przyszłości nabędzie on lub sprzeda towar lub surowiec po określonej w tej umowie gwarancyjnej cenie. Pozwoli to przedsiębiorcy zabezpieczyć się przed ewentualnymi wzrostami lub spadkami w przyszłości na światowych rynkach cen towarów, których obrotem jest zainteresowany, czy też towarów, służących mu do produkcji lub świadczenia usług.

Prócz cenowego rodzaju ryzyka towarowego wyróżnić można także towarowe ryzyko ilościowe. Zarządzanie tym ryzykiem polega na zabezpieczeniu przedsiębiorcy przed mogącym powstać po jego stronie niedoborem ilościowym zakontraktowanego towaru, np. wskutek utraty mocy produkcyjnych lub też poprzez wpływ warunków pogodowych na produkcję lub transport towaru.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top