Szukaj haseł:

Franchise tax

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości stanów USA. Jest to podatek, który stanowi opłatę pobieraną od korporacji i innych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za umożliwienie im przyłączenia się do istniejącego biznesu lub do prowadzenia nowej, własnej działalności gospodarczej na terenie.

Podatek ten nie jest tożsamy z pobieranymi przez państwa podatkami dochodowymi od osób prawnych, które większość państw nakładają na korporacje i innych przedsiębiorców. Przeważnie płacony jest on raz do roku. Podstawę opodatkowania dla franchise tax stanowi wartość wszystkich aktywów niefinansowych i finansowych posiadanych przez podmiot minus wartość wszystkich zaległych zobowiązań, lub wartość posiadanego przez podmiot kapitału. Stawki podatku różnią się w zależności od stanu. Jedne posiadają stały, ryczałtowy franchise tax, inne ustalają go w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa lub jego dochód netto. Niektóre stany zwalniają całkowicie z podatku franczyzowego, zwłaszcza małe firmy. Przedsiębiorcy są zawsze zobowiązani do zapłaty franchise tax w stanie, w którym mieści się ich główna siedziba. Przeważnie płacą go również, dodatkowo w innych stanach, w których prowadzą działalność lub posiadają nieruchomość. Stąd wiele podmiotów gospodarczych musi płacić podatki franczyzowy w wielu stanach.

Franchising należy do strategicznych porozumień zawieranych pomiędzy samodzielnymi korporacyjnie przedsiębiorcami, którzy podejmują współpracę z innymi przedsiębiorcami w zakresie obrotu towarowego.

W Polsce franchising, czy też franczyza, to umowa nienazwana, nie posiadająca odrębnego uregulowania w Kodeksie cywilnym. Dlatego organy podatkowe do celów podatkowych uznają umowę franczyzową za umowę podobną do umowy licencyjnej, a w związku z tym, jeżeli wstępna wartość opłaty franczyzowej przekroczy 10 tyś zł. netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto przy podmiotach zwolnionych z VAT, oraz gdy prawa i licencje w ten sposób pozyskane są wykorzystywane dłużej niż 1 rok – podatnik jest zobowiązany do potraktowania jej jako wartości niematerialnej i prawnej, i powinien poddać ją amortyzacji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top