Szukaj haseł:

Import wyrobów akcyzowych

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.), przywóz samochodów osobowych z terytorium  państwa trzeciego na terytorium Polski, a także przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

  1.  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem,
  2.  jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i powstał dług celny.

Przepisy ustawy pod miejscem importu rozumieją miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Import wyrobów akcyzowych, poza importem wyrobów wysyłanych następnie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Organem podatkowym właściwym w przedmiocie akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem jej poboru, a także właściwy do wydania decyzji w przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości ujawnionych przeprowadzoną kontrolą celno-skarbową, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Podatnik importujący wyroby akcyzowe zobowiązany jest (poza przypadkami objęcia wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a także poza importem wyrobów energetycznych, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu,  z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju) do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy. Kwotę tę wykazuje w zgłoszeniu celnym, a w przypadku stosowania uproszczeń – w zgłoszeniu uzupełniającym w rozumieniu prawa celnego, lub w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w przepisach unijnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top