Szukaj haseł:

Jurysdykcja bandery

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poza wyjątkami wskazanymi w tym przepisie, polskiej jurysdykcji karnej nie stosuje się odnośnie do przestępstw popełnionych na obcych statkach podczas przepływu przez morze terytorialne (Dz.U. 2018, poz. 2214).

Według tej reguły, przestępstwo popełnione na pokładzie statku podlega jurysdykcji karnej tego państwa, pod którego banderą pływa statek. Nie istotne jest miejsce, gdzie statek się znajduje – dany czyn zabroniony może zostać popełniony również poza wodami terytorialnym państwa, a i tak podlegać będzie jurysdykcji tego państwa, pod którego banderą pływa statek.

Zasada jurysdykcji bandery rozciąga się poza prawo karne, mianowicie zgodnie z zasadą terytorialności dziecko, które urodzi się na pokładzie statku wodnego lub powietrznego, może przyjąć obywatelstwo państwa, pod którego banderą pływa ten statek. Ta zasada rozciąga się również na inne obszary, np. na grunt prawa podatkowego, gdy pływające po międzynarodowych wodach statki, jachty korzystają z jurysdykcji podatkowej bandery, pod którą pływają. Dlatego też tak wielu podatników wykorzystuje jurysdykcję bandery do międzynarodowego planowania podatkowego. Zwłaszcza że można także przybrać banderę państwa nieposiadającego dostępu do morza. Zgodnie bowiem z art. 4 Konwencji o morzy pełnym, sporządzonej w Genewie 29 kwietnia 1958 r. (ratyfikowanej przez Polskę):

„Każde Państwo, posiadające lub nie posiadające dostępu do morza, ma prawo uprawiania żeglugi na pełnym morzu statkami podnoszącymi jego banderę” (Dz.U. 1963 nr 33 poz. 187).

A możliwe jest także posiadanie jachtu korzystającego z wielu jurysdykcji. Państwem bandery jest kraj, zgodnie z którego prawem statek jest zarejestrowany lub została mu przyznana niezbędna do pływania licencja. To państwo, do którego należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących statków zarejestrowanych pod jego banderą.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, obszar morski jest zhierarchizowany powyżej jurysdykcji krajowej poszczególnych państw, i jest usytuowany na trzech fundamentach: niezawłaszczalności obszarów morskich, wolności morza pełnego oraz wyłącznej jurysdykcji państwa bandery.

Bandery nie wlicza się do terytorium danego państwa, lecz traktuje się ją jako miejsce, gdzie zdarzenia są podawane takiej samej jurysdykcji, jak gdyby zaszły na terytorium tego państwa. Oznacza ona przynależność państwową statku (zarówno morskiego, jaki i powietrznego).

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top