Szukaj haseł:

Karuzela VAT

Karuzela VAT – to zjawisko fikcyjnego przepływu towarów między podmiotami gospodarczymi Unii Europejskiej lub krajami trzecimi, podejmowane w celu zmniejszenia obowiązku zapłaty podatku należnego przez dokonujących transakcji w łańcuchu dostaw, lub wyłudzenia zwrotu podatku naliczonego. Udokumentowanie wchodzących w skład transakcji karuzelowej dostaw i/lub nabyć nie odzwierciedla rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zawyżając lub zaniżając którąś z wchodzących w ich skład transakcji, wyłudzający wykazują przed organami podatkowymi zapłatę wyższej stawki podatku VAT i występują o zwrot tej nadwyżki.

W budowie karuzeli VAT biorą udział również tzw. „znikający podatnicy”, pełniących rolę „słupów”. Ich zniknięcie po dokonaniu objętych karuzelą podatkową transakcji, uniemożliwia organom skarbowym pełną weryfikację dokonanych przez nich nabyć lub dostaw, a będących podstawą do żądania zwrotu VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top