Szukaj haseł:

Magazyn call-off stock

Magazyn call-off stock – to instytucja regulująca z punktu widzenia obowiązków podatkowych, proces przemieszczenia należących do dostawcy towarów z jednego państwa członkowskiego UE do magazynu położonego na terenie innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z ang. nazwą call-off (z ang. odwołać), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towaru z magazynu przez oznaczonego wcześniej nabywcę.

24 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Kodeks karny skarbowy. W ustawie o VAT w dziale II, po rozdziale 3, dodano rozdziały 3a i 3b, w którym zawierać się ma ujednolicona koncepcja magazynu typu call-off stock, jaka obowiązywać będzie we wszystkich krajach UE.

Instytucja magazynu typu call-off stock ma zastąpić od 1 stycznia 2020 r. funkcjonującą dotąd w polskim systemie prawnym procedurę magazynu konsygnacyjnego. Dzięki temu ujednoliceniu ulegną obowiązujące w UE  regulacje w tym zakresie i eliminując nieporozumienia, które powstawały i mogłyby nadal powstawać w związku z różnicami, jakie istnieją między obiema instytucjami, a w różny sposób rozumianymi przez przedsiębiorców z innych państw.

Różnice w korzystaniu z magazynu call-off stock w stosunku do magazynu konsygnacyjnego to:

  • skrócenie terminu dopuszczalności przechowywania towarów w magazynie z 24 miesięcy do 12 miesięcy, po przekroczeniu terminu 12 miesięcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT, do zapłaty którego będzie zobowiązany zagraniczny dostawca (nastąpi konieczność rejestracji dostawcy do VAT w Polsce);
  • w magazynach konsygnacyjnych była możliwość przechowywania towarów wyłącznie w celach produkcyjnych i usługowych, w magazynach call-off można przechowywać towary przeznaczone na cele handlowe.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top