Szukaj haseł:

Magazyn konsygnacyjny

Zgodnie z definicją art. 2 ust. 27c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.,

„magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania” (Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, ze zm.).

 

Magazyn konsygnacyjny najczęściej wykorzystywany jest przez firmy produkcyjne, które zajmują się zakupem surowców, części składowych i elementów wykorzystywanych w procesach technologicznych w zakładach produkcyjnych. W Polsce magazyny te przechowują rzeczy, które są transportowane przez międzynarodowych dostawców. Znajdujące się w magazynie materiały są własnością dostawcy, dopiero z chwilą zapotrzebowania na nie w procesie produkcji, prawo własności przechodzi na producenta.

Dostawca towarów nie podlega rejestracji w celu rozliczenia podatku VAT, dodatkowo nie musi rozpoznawać dostawy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Dostawca nie jest też zobowiązany do sprawdzenia dostawy krajowej w chwili odebrania towaru przez jego nabywcę z magazynu. Do rozliczenia podatku dochodzi z chwilą odebrania towaru z magazynu jako WNT. Całość procesu współpracy pomiędzy polskim producentem a unijnym dostawcą może być uproszczona, jeżeli zostaną spełnione następujące wymogi:

  • materiały przywożone przez dostawcę muszą służyć do dalszych procesów produkcyjnych bądź usługowych, nie obejmują one sektora handlowego;
  • dostawca powinien być zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym kraju UE. Warunkiem jest to, że nie może być podatnikiem od wartości dodanej w Polsce, czynnym ani zwolnionym;
  • dostawca jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Polsce jako podatnik VAT, nie ma również obowiązku rozliczać podatku w ramach WNT w Polsce;
  • producent ma obowiązek rozliczenia dodatkowego podatku VAT za materiały, które były wykorzystywane w procesie technologicznym.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top