Szukaj haseł:

Obligacje strukturyzowane

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału, przeważnie w stosunku 1:1. Ale w kontrakcie na obligacje strukturyzowane inwestor może zgodzić się na niższy zwrot kapitału, np. 90%. W obu przypadkach zysk finansowy obligatariusza realizuje się wówczas w drugim filarze obligacji, jakim jest instrument bazowy, od którego wzrostu lub spadku zależeć będzie wysokość zysku. Mogą to być np. kursy akcji, walut, indeksów giełdowych, ceny towarów i surowców. Zysk inwestora może być również określony w momencie zakupu obligacji, tzn. inwestor płaci za papier wartościowy mniej, niż uzyska w chwili zakończenia terminu, na jaki go wykupił.

Więcej nt. obligacji strukturyzowanych: https://www.skarbiec.biz/alternatywne/obligacje.htm

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top