Szukaj haseł:

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Obowiązkowe szczepienia ochronne – to obowiązkowe szczepienia przeciw chorobom zakaźnym, którym powinny poddać się określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, ze zm.) osoby, po uprzednim poddaniu tych osób lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu do szczepienia. Katalog chorób, jak i krąg osób objętych obowiązkowym szczepieniem ochronnym, w tym wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby, a także sposób przeprowadzania szczepień ochronnych, określa w drodze rozporządzenie Minister Zdrowia, uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Zwolnione z tych szczepień, z wyjątkiem szczepień poekspozycyjnych, są osoby przebywające na terytorium Polski przez okres krótszy niż trzy miesiące.

Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu zawierającym datę i godzinę przeprowadzonego badania. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają posiadający do tego kwalifikacje: lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2011, nr 182, poz. 1086, ze zm.), obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne: 1) błonica; 2) gruźlica; 3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b; 4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae; 5) krztusiec; 6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka); 7) odra; 8) ospa wietrzna; 9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis); 10) różyczka; 11) tężec; 12) wirusowe zapalenie wątroby typu B; 13) wścieklizna.

Obowiązkowe szczepienia ochronne i poprzedzające ich wykonanie lekarskie badania kwalifikacyjne, a także konsultacje specjalistyczne u ubezpieczonych oraz osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie tych świadczeń. Szczepionki zakupuje Minister Zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W Polsce została ustanowiona rezerwa szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top