Szukaj haseł:

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych – to ograniczenia obowiązujące na podstawie i określone w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych wstęp dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. W grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych zasadniczo nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych lub zakładów wzajemnych może powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie umowy agencyjnej, sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze oraz przyjmowanie zakładów i stawek, a także wypłatę (wydanie) wygranych do wysokości określonej w regulaminie gry lub zakładu, z wyłączeniem takich czynności dotyczących zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet.

Agent nie może zlecić innemu podmiotowi wykonywania obowiązków określonych w umowie agencyjnej. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie czynności związanych z urządzaniem tych gier w przypadku gier urządzanych na terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).

Zabrania się reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, jest dozwolona na zasadach określonych w art. 29b ustawy hazardowej. Zabrania się informowania o sponsorowaniu z wykorzystaniem nazwy handlowej i znaku towarowego wykorzystywanego do oferowania gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.

Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Zakazane jest oferowanie i reklamowanie w salonie gier na automatach oraz na stronie internetowej, na której urządzane są gry hazardowe, czynności bankowych. Zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top