Szukaj haseł:

fundusz - Search Results

If you're not happy with the results, please do another search
Search Results

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa człon...

Drop shipping – to model sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sieci internetowej, w którym towar wysyłany jest do kupującego nie przez ma...

Initial Coin Offering (ICO), czyli Wstępna Oferta Kryptowalutowa, to metoda pozyskiwania funduszy inwestycyjnych w zamian za kryptowaluty jako tokeny...

Na czym polega zarządzanie portfelem? W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentó...

Zarządzanie aktywami (asset management) to usługa świadczona przez wiele firm inwestycyjnych, takich jak banki albo Inwestycje na giełdzie, polega...

Back to top