Szukaj haseł:

fundusz - Search Results

If you're not happy with the results, please do another search
Search Results

Obligacje przychodowe mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta:...

Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie...

Inwestorem kwalifikowanym jest: 1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej...

Pobierz ten artykuł jako PDF Stosownie do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne to prawa majątkowe, któryc...

Oferta polskich banków w pigułce – kliknij na odpowiedni link, aby dowiedzieć się więcej Finanse osobiste: Konta osobiste | Konta oszczędn...

Back to top