Szukaj haseł:

Podatek konsumpcyjny

Ze względu na przedmiot opodatkowania wyróżnia się podatki: przychodowe, dochodowe, majątkowe oraz od wydatków. Podatek konsumpcyjny jest podatkiem od wydatków, do którego zalicza się:

  • podatek od towarów i usług – uregulowany Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nazywaną też ustawą o VAT, (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21). To podatek od wartości dodanej, obciążający obrót towarów i usług. Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest od 1 stycznia 2011 r. 23% wartości towaru lub usługi;
  • podatek akcyzowy – uregulowany Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2019.864 t.j. z dnia 2019.05.10). To podatek, który obciąża wybrane przez państwo dobra konsumpcyjne. Objęte są nim np., wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektrycznych;
  • podatek od gier – uregulowany Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08). Obciąża zmonopolizowane przez państwo gry losowe, gry wzajemne, gry w karty, czy gry na automatach.

 

Podatki te są obciążeniem na majątku w czasie jego wydawania, tzn. charakteryzują się tym, że ich materialny ciężar ponosi konsument, lecz ich płatnikiem jest formalnie podmiot, który sprzedaje towar lub usługę, z której korzysta konsument.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top