Szukaj haseł:

Podatnik akcyzy

To podatnik zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11, ze zm.).

Wśród takich podatników ustawa wskazuje:

1) nabywających lub posiadających wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie  ustalono, że podatek został zapłacony;

2) nabywców końcowych zużywających energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

3) nabywców lub posiadaczy suszu tytoniowego niebędących: prowadzącymi skład podatkowy, pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi, grupą producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz  tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;

4) podmiot, u którego powstały ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia  wyrobów  akcyzowych;

5) przedstawiciela podatkowego;

6) zarejestrowanych odbiorców, z wyłączeniem zarejestrowanych, ale posiadających zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany  odbiorca – z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu;

7) zarejestrowanych wysyłających, jeżeli wysyłają z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu;

8) dokonujących użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskali w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

9) pośredniczące podmioty tytoniowe zużywające susz tytoniowy;

10) podmioty prowadzące skład podatkowy zużywające susz tytoniowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich;

11) pośredniczące podmioty węglowe używające wyrobów węglowych;

12) finalnych nabywców węglowych, w przypadku użycia wyrobów węglowych do celów innych niż zwolnione, uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia – jeżeli nie można ustalić podmiotu, który sprzedał wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu, a podatek akcyzowy nie został zapłacony w należnej wysokości;

13) pośredniczące podmioty gazowe używające wyrobów gazowych;

14) finalnych nabywców gazowych, w przypadku użycia wyrobów gazowych do celów innych niż zwolnione, uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia –  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który sprzedał wyroby gazowe finalnemu nabywcy gazowemu, a podatek akcyzowy nie został zapłacony w należnej wysokości;

15) przedsiębiorstwa w spadku, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, w przypadku gdy nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, a określone w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej osoby dokonały czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą lub zaistniał wobec nich stan faktyczny, który podlega opodatkowaniu akcyzą, przy czym przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika;

16) niektórych producentów papierosów, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich, np. prowadzących tę produkcję poza składem podatkowym lub nielegalnie, oraz każdą inną osobę, która uczestniczy w ich produkcji;

17) podmioty niebędące importerem, jeżeli ciąży na nich obowiązek uiszczenia cła;

18) importerów, nabywców wewnątrzwspólnotowych i sprzedawców na terytorium Polski samochodów osobowych;

19) i inne wskazane w ustawie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top