Szukaj haseł:

Private banking

Private banking, czyli bankowość prywatna – to termin, który nie doczekał się dotąd w polskim prawodawstwie definicji legalnej. W obrocie gospodarczo–prawnym określa się tym mianem usługi bankowe i usługi finansowe świadczone na rzecz klientów zamożnych, polegające na kompleksowym zarządzaniu ich aktywami, przyjmowaniu i realizacji powierzonych przez klientów zleceń, doradztwie w zakresie posiadanych, jak i dostępnych na rynku instrumentów finansowych.

Wyznaczane przez usługę bankowości prywatnej standardy, stanowią wzór dla wszystkich usług współczesnej bankowości. Charakteryzuje ją indywidualne podejście do klienta. Z uwagi na fakt, że z usługi private bankingu korzystają klienci zamożni, ma ona doniosłe znaczenie ekonomiczno-gospodarcze, gdyż wydawane w jej ramach dyspozycje dotyczą majątku znacznej wartości.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top