Szukaj haseł:

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – to nowy typ spółki prawa handlowego, który ma pojawić się w obrocie gospodarczo-prawnym 1 marca 2020 r. Zostanie ona bowiem wprowadzona w życie z tą datą, zgodnie z zatwierdzoną przez Senat nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 19 lipca 2019 r.

Celem powołania nowego rodzaju spółki jest udostępnienie specjalistom z różnych dziedzin struktury organizacyjnej stworzonej na potrzeby realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, startupów, w oparciu o twórcze know-how i nowoczesne technologie. Prosta spółka akcyjna ma łączyć te wizjonerskie pomysły z niezbędnym do ich realizacji kapitałem. Do PSA będzie można wnosić nie tylko wkłady pieniężne, ale też w postaci np. świadczenia pracy. Ta forma spółki będzie miała status niepubliczny, co oznacza, że jej akcje nie będą udostępnione na rynku. Ma ona połączyć zalety spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W prostej spółce akcyjnej ma powstawać bardziej elastyczna struktura majątkowa niż w przypadku np. spółki z o.o., czy akcyjnej. Od jej założycieli i wspólników będzie zależało, czy obok kapitału zakładowego, którego minimalna wartość będzie wynosić 1 zł, powstanie również kapitał podstawowy. Akcje spółki będą mogły być obejmowane nie tylko w zamian za wkłady pieniężne, ale i niepieniężne, np. w zamian za pracę na rzecz spółki. Wydatki w spółce będą mniejsze ze względu na możliwość elastycznego kształtowania struktur organizacyjnych spółki, jak połączenie funkcji zarządczych i nadzorczych w jednym organie, obecnie to zarząd i rada nadzorcza w spółce akcyjnej, po połączeniu w PSA będą systemem monistycznym.

Rejestracji PSA będzie można dokonać przez internet w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego online. Sądy będą dokonywać rejestracji spółki w ciągu 24 godzin od złożenia formularza. Sam formularz ma być udostępniany w dwóch językach: polskim i angielskim. Komunikacja z Krajowym Rejestrem Sądowym również ma być prowadzona elektronicznie.

PSA będzie musiała stworzyć rezerwę z części zysku adekwatną do wysokości jej zobowiązań. Transakcje z akcjonariuszami mają być rynkowe i wypłata na rzecz akcjonariuszy nie powinna doprowadzić do niewypłacalności spółki.

Likwidacja prostej spółki akcyjnej będzie oparta na podobnym modelu jaki obowiązuje przy spółce z o.o., czyli jednokrotnym wezwaniu do zgłoszenia wierzytelności w ciągu trzech miesięcy. Informacje o otwarciu likwidacji, osobach likwidatorów, zakończeniu likwidacji drogą elektroniczną będą podlegać zgłoszeniu do KRS.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top