Szukaj haseł:

Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej –

Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – udziałowcy oraz akcjonariusze spółek kapitałowych mają obowiązek pokrycia swoich udziałów lub akcji w postaci wkładów. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą je pokryć jeszcze przed wpisaniem spółki do KRS. W przypadku akcjonariuszy, pokrycie kapitału zakładowego może mieć miejsce już po zarejestrowaniu spółki.

Wkłady można podzielić na:

  • wkład pieniężny – to określona suma pieniężna wpłacona do majątku spółki, zarówno w tradycyjnej formie, jak i przelewem bankowym na konto spółki;
  • wkład niepieniężny – czyli przedmiot majątkowy o charakterze niepieniężnym. Przepisy prawa nie określają dokładnie, co może być wkładem niepieniężnym. Nie może nim być jednak prawo niezbywalne, świadczenie pracy bądź usług.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top