Szukaj haseł:

Przywłaszczenie

Przywłaszczenie – to występek usankcjonowany w art. 278 ustawy Kodeks karny (k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.).  Polega na przyłączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego do swojej masy majątkowej.

Rzecz, która podlega przywłaszczeniu, musi jednak trafić w posiadanie przywłaszczającego w sposób legalny, m.in. poprzez:

  • znalezienie jej np. znalezienie pozostawionej na ulicy;
  • wypożyczenie;
  • oddanie rzeczy w celu przechowania lub naprawy;
  • omyłkowo doręczonej;
  • gdy wcześniej istniało prawo do korzystania z danej rzeczy, przy prawach majątkowych, np. używanie aplikacji.

To właśnie sposób pozyskania rzeczy odróżnia przywłaszczenie od kradzieży, w której występuje element celowego zaboru rzeczy.

Przywłaszczenie jest występkiem, czyli czynem zabronionym, którego popełnienie zagrożone jest karą grzywny w wysokości powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 k.k.). Zgodnie z art. 278 § 1 k.k., przywłaszczenie rzeczy ruchomej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3 k.k.). Sankcje za przywłaszczenie wynoszą więc:

  • gdy ktoś przywłaszcza sobie czyjąś rzecz ruchomą lub prawo majątkowe – do 3 lat pozbawienia wolności;
  • gdy ktoś przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz – od 3 miesięcy do 5 lat ;
  • gdy ktoś przywłaszcza sobie rzecz znalezioną lub w sprawach mniejszej wagi – grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawianiu wolności do 1 roku.

Tak jak i w przypadku kradzieży, kodeks karny przewiduje typ kwalifikowany (podstawa do wymierzenia wyższej kary) występku przywłaszczenia w przypadku przywłaszczenia:

  • mienia o znacznej wartości (art. 294 §1 k.k.) – czyli mienia, które w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza wartością 200 tys. zł (art. 115 k.k.);
  • dobra o szczególnym znaczeniu kulturowym (art. 294 §2 k.k.).

 

Zgodnie z art. 278 § 4 k.k.: Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top