Szukaj haseł:

Raty annuitetowe

Raty annuitetowe – inaczej zwane są ratami równymi, bo gwarantują zaciągającemu zobowiązanie finansowe, że od początku do końca trwania zobowiązania, jego spłata następować będzie w ratach równej wysokości. Przykładem rat annuitetowych są comiesięczne spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Umowne ustalenie i dokonywanie spłat zobowiązania w ratach annuitetowych może odbywać się w odstępach tygodniowych, miesięcznych, rocznych, czy jakichkolwiek innych, równych odstępach czasu. Rata anuuitetowa, podobnie jak inne, składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Wyróżnia ją jednak sposób obliczenia jej wysokości. Część odsetkowa ustalana jest bowiem w oparciu o całość kapitału, a dopiero potem dzielona na ilość rat i dodawana do części kapitałowej raty.

Ze spłaty zobowiązań w systemie rat annuitetowych korzystają głównie kredytobiorcy kredytów gotówkowych, ale i hipotecznych. Ustalenie spłaty w czasie długu w równych ratach, pozwala nie tylko łatwiej zaplanować własny budżet w czasie obowiązywania długu. W przypadku dużych kredytów, zwłaszcza hipotecznych, jest opcją zwiększająca wiarogodność kredytową w oczach banku. Raty równe różnią się bowiem od rat malejących tym, że raty malejące są w początkowej fazie spłaty kredytu z reguły zdecydowanie wyższe niż raty annuitetowe.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top