Szukaj haseł:

Rozwodnienie kapitału

Rozwodnienie kapitału – to zaniżenie wartości nominalnej akcji w stosunku do rzeczywistej wartości kapitału spółki, poprzez emisję dodatkowej ilości akcji. O wysokości tego zaniżenia można zadecydować emitując większą partię akcji, bądź emitując nowe akcje o niższej wartości niż już udostępniane.

Rozwodnienie kapitału to instrument kontroli kursu akcji. Pozwala nie dopuścić do zbyt wysokich notowań akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top